اصطلاحات مخفف سخت افزار و شبکه


+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۶ خرداد۱۳۹۰ساعت 18:24  توسط   | 


+ نوشته شده در  سه شنبه ۷ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 22:30  توسط   | 

*************اصطلاحات مخفف سخت افزار و شبکه و غيره : ***************


براي پيدا کردن اصطلاح مورد نظر کافيست کليد Ctrl+F را فشار دهيد.

--- سخت افزار : ---


Binary (Bin)

Octal (Oct)

Decimal (Dec)

Hexadecimal (Hex)

Binary digit (Bit)

Kilo Byte (KB)

MegaByte(MB)

GigaByte(GB)

TeraByte(TB)

Red Green Blue (RGB)

bit per second (bps)

Integrated Circuit (IC)

Read /Write Memory (R/WM)

Random Access Memory (RAM)

Static RAM (SRAM)

Dinamic RAM (DRAM)

hard disk drive (HDD)

Read Only Memory (ROM)

Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM)

Write Once Read Many (WORM)

Compact Disc-recordable (CD-R)

Compact Disc-ReWritable (CD-RW)

Electricaly Erasable Programable ROM (EEPROM)

Digital Video Disc (DVD)

Digital Video Disc-ROM (DVD-ROM)

Central Processing Unit (CPU)

Arithmatic Logic Unit (ALU)

Control Unit (CU)

Graphic User Interface (GUI)

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

Optical Character Recognition (OCR)

Personal Computer (PC)

(Asynchronous Transfer Mode (ATM

(ATM (Automatic Teller Machine

(BOF (Begin Of File

(EOF (End Of File

(CGA (Color Graphic Adapter

(DAC (Digital to Analog Convertor

(DSL (Data Sub Language


Basic Input/Output System (BIOS)

Direct Access Device (DAsD)

Rotate Per Minute (RPM)

Magnet Optic (MO)

GPRS (General Packet Radio Service)

GPS (Global Positioning Sy(stem

Personal Digital Assistant (PDA)


Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)

Dynamic Link Library (DLL)

Extensible Authentication Protocol (EAP)

(File Allocation Table (FAT


(FCFS (First Come First Serve


(FIFO (First In First Out


(Dots Per Inch (DPI


Video Graphics Adapter (VGA)

Extended Graphics Adapter (EGA)

New Technology File System (NTFS)

File Control Block (FCB)

Enhanced Small Disk Interface (ESDI)

Modulator Demulator (MoDem)

Digital Signature Standard (DSS)

File Transfer Protocol (FTP)

Microsoft Disk-Operating System (MS-DOS)

Industry Standard Architecture (ISA)

Pripheral Component Interconnected (PCI)

Accelerated Graphics Port (AGP)

Universal Serial Buss (USB)

Parallel Port (LPT)

Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Cathod Ray Tube (CRT)

Liquid Crystal Display (LCD)

Infrared (IR)

Small Computer System Interface (SCSI)

Integrated Device Electronics (IDE)

IDE (Integrated Development Environment)

(Light Emitting Diode (LED

PIXEL (PIcture ELement)

(LED (Light Emitting Diode


(POST (Power On Self Test

(TPI (Track Per Inch

Interrupt ReQuest (IRQ)


Process IDentifier (PID)

Encrypting File System (EFS)

Universal Data Connector (UDC)

Basic Rate Interface (BRI)

Digital Audio Tape (DAT)

Digital Linear Tape (DLT)

Basic Rate Interface (BRI)

Primary Rate Interface (PRI)

Independent Computing Architecture (ICA)
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۶ دی۱۳۸۶ساعت 14:20  توسط   | 

-- شبکه و غيره : ---


Portable Dowment Format (PDF)

Moving Pictures Expert Group (MPEG -OR- MPG)

Graphics Interchange Format (GIF)

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Audio/Video Interleaved  -OR- Audio Visual Interface  (AVI)

BATch program(BAT)

BitMap Picture (BMP)

Active Server Pages (ASP)


ANCI (American National Standard Institute)

BCD (Binary Coded Decimal)

CPI (Character Per Inch)

DBMS (Data Base Management System)

FORTRAN (FORmula TRANslation)

GMT (Greenwich Mean Time)

PIN (Personal Identification Number)

UML (Universal Modelling Language

(American OnLine (AOL


Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)

Acceptable Use Policy (AUP)

Computer Aided Design (CAD)

Common Gateway Interface (CGI)

Conversational Hypertext Access Technology (CHAT)

COmmon Business Oriented Language (COBOL)

Frequently Asked Question (FAQ)

Electronic Mail (E-Mail)

Internet Network Information Center (InterNIC)

MicroSoft Network (MSN)

Network File System (NFS)

Structured Query Language (SQL)

World Wide Web (WWW)

HyperText Markup Langwaeuage (HTML)

Extensible Markup Language (XML)

Dynamic HyperText Markup Language (DHML)

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Information Technology (IT)

Uniform Resource Locator (URL)

Internet Service Provider (ISP)

High Yield Investment Programs(HYIP)

(Wireless Application Protocol (WAP


(Wide Area Network (WAN


Local Area Network (LAN)

Virtual Local Area network (VLAN)

Wireless Local Area Network (WLAN)

Metropolitan Area Network (MAN)

Wireless Markup Language (WML)

Wireless Application Enviroment (WAE)

Wireless Session Protocol (WSP)

Wireless Transaction protocol (WTP)

WireLess Transport Layer Security (WTLS)

WireLess Datagram Protocol (WDP)

Network Access Points (NAP)

 Virtual Private Network (VPN)

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)

Certified Wireless Network Administrator (CWNA)

Network Interface Card (NIC)

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)

Service Pack (SP)

International Business Machines (IBM)

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Computer-Base Training (CBT)

Computing Technology Industry Association (CompTIA)

Direct Memory Access (DMA)

Media Access Control (MAC)

Domain Name Service (DNS)

Open Systems Interconnection (OSI)

NetWare Core Protocol (NCP)

Novell Directory Services (NDS)

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD)

Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

Unshield Twisted Pair (UTP)

Shield Twisted Pair (STP)

Address Resolution Protocol (ARP)

Reserve Address Resolution Protocol (RARP)

Voice over Internet Protocol (VoIP)

User Data Protocol (UDP)

Internet Protocol (IP)

Internetwork Pocket Exchange (IPX)

Network Basic Input/Output System (NetBIOS)

NetBiosEnhance User Interface (NetBEUI)

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Internet Group Management Protocol (IGMP)

Simple Message Transfer Protocol (SMTP)

Point Of Presence (POP)

Network News Transfer Protocol (NNTP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Internet Message Access Protocol (IMAP)

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Simple Network Time Protocol (SNTP)

Encapsulating Sequrity Pay load (ESP)

Sequrity Support Provider Interface (SSPI)

Common Internet File System (CIFS)

Windows Internet Name Service (WINS)

Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol (MADCAP)

Netware Loadable Module (NLM)

ACKnowledgement num (ACK)

Remote Monitoring (RMon)

Maximum Transmission Unit (MTU)

Internet Engineering Task Force (IETF)

Infrared Data Association (IrDA)

Transport Driver Interface (TDI)

Request For Comment (RFC)

Large Scale Integrated circuit (LSI)

ASymmetric Multi Processing (ASMP

SuperVisor Call (SVC)

Program Status Word (PSW)

Job Control Language (JCL)

Input SPool Table (ISPT)

Virtual Storage Access Method (VSAM)

Indexed Sequential Access Method (ISAM)

Maximum Transmission Unit (MTU)

Maximum Segment Size (MSS)

Error Correcting Code (ECC)

Log structure File System (LFS)

Reduntant Array of Independent Disks (RAID)

Run Length Limit (RLL)

Erasable Optical Disk (EOD)

Random Access Time (RAT)

Encrypted File System (EFS)

Sequrity Support Provider Interface (SSPI)

Virtual Private Network (VPN)

Hardware Abstraction Layer (HAL)

Multicast Address Resolution Service (MARS)

MultiCast Server (MCS)

International Standard Organization (ISO)

Initial Serial Number (ISN)

Fully Qualified Domain Name (FQDN)

Remote Procedure Call (RPC)

Gateway to Gateway Protocol (GGP)

Time To Live (TTL)

Routing Information Protocol (RIP)

Serial Line Internet Protocol (SLIP)

Logical Link Control (LLC)

Open Data-link Interface (ODI)

Point to Point Protocol (PPP)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Password Authentication Protocol (PAP)

Link Control Protocol (LCP)

International Telecomunication Union (ITU)

Telecomunications Industry Association (TIA)

Electronics Industry Association (EIA)

Netware Core Protocol (NCP)

Sequenced Packet Exchange (SPX)

Dual Inline Package (DIP)

All Rings Broadcast (ARB)

Internet Information Service (IIS)

Routing and Remote Service (RRAS)

Novell Storage Service (NSS)

Novel Distributed Print Service (NDPS)

Client Service for NetWare (CSNW)

Santa Cruz Operation (SCO)

Frame Check Sequence (FCS)

Dual Attachment Station (DAS)

Single Attachment Station(SAS)

Datagram Delivery Protocol (DDP)

Name Managment Protocol (NMP)

Session Managment Protocol (SMP)

Internet Engineering Task Force (IETF)

Trivial File transfer Protocol (TFTP)

Internet Assigned Numbers (IAN)

BOOTstrap Protocol (BOOTP)

CAble TeleVision (CATV)

Community Antenna Television (CATV -OR- Cable TV)

Electronics Industry Association/Telecomunication)

Industry Association (EIA/TIA)

Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU)

Fast Link Pulse (FLP)

Fiber Optic Inter-Repeater Link (FOIRL)

nstitute Electrical and Electronic Engineers
(IEEE)

BM Data Connector (IDC)

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Internet Engineering Task Force (IETF)

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Managment Information Base (MIB)

Multistation Access Unit (MAU)

Network Address Translation (NAT)

Network File System (NAS)

Normal Link Plus (NLP)

Protocol Data Unit (PDU)

Post Office Protocol 3 (POP3)

Primary Rate Interface (PRI)

Public Switch Telephone Network (PSTN)

Time Domain Reflectometer (TDR)

Telecomunications Network (TelNet)

Internet Header Lenght (IHL)

Packet Internet Grouper (PInG)

Certificate Revocation List (CRL)

Application Programming Interface (API)

Integrated Services Digital Network (ISDN)

Master File Table (MFT)

Data Link Control (DLC)

Data Terminal Equipment (DTE)

Digital Subscriber Line (DSL)

Asymmetric DSL (ADSL)

High-bit-rate DSL (HDSL)

Transport Layer Security (TLS)

Secure Sockets Layer (SSL
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ مهر۱۳۸۶ساعت 21:37  توسط   | 

اين هم کليدهاي ترکيبي ضروري براي ويندوز:

CTRL+C    Copy.

CTRL+X    Cut.

CTRL+V    Paste.

CTRL+Z    Undo.

SHIFT+DELETE    Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin.

CTRL+SHIFT    while dragging an item Create shortcut to selected item.

F2    Rename selected item.

SHIFT    with any of the arrow keys Select

CTRL+A    Select all.

F3 OR CTRL+E    Search for a file or folder.

ALT+ENTER    View properties for the selected item.

ALT+F4    Close the active item, or quit the active program.

ALT+Enter    Displays the properties of the selected object.

ALT+TAB    Switch between open items.

SHIFT+F10    Display the shortcut menu for the selected item.

CTRL+ESC    Display the Start menu.

Winkey+R    Run

F5    Refresh the active window.

SHIFT    when you insert a CD into the CD-ROM drive Prevent the CD from automatically playing.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ مهر۱۳۸۶ساعت 21:18  توسط   | 

  

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۴ مرداد۱۳۸۶ساعت 20:33  توسط   |